علیجاه شهربانویی مـدارج علمی دانشجوی رشته دکترای مدیریت عالی کسب و کار فارغ التحصیل رشته مدیریت حرفه ای از مدرسه کسب و کار ماهان فارغ التحصیل رشته بازاریابی حرفه ای از موسسه کیان با درجه A فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه “علم و صنعت ایران” تخصص ها و توانمندی ها طراحی و برنامه ریزی برنامه کسب و کار تدوین هدایت و راهبری فعالیت های بازاریابی و سیاست های ترویج کالا و خدمات طراحی برنامه ارائه محصولات جدید به بازار طراحی کمپین های برندینگ ، تبلیغات و ارزیابی عملکرد همکاری با آژانس های ممتاز بازاریابی، تبلیغاتی معتبر ایرانی و بین المللی تعریف، بسط و گسترش برنامه بازاریابی برا اساس شناخت از اهداف سازمان راهبری و نظارت بر برنامه های ترویج کالا ، برنامه های تبلیغاتی http://alijah.mihanblog.com 2017-03-28T16:02:30+01:00 text/html 2017-03-19T16:33:42+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی تفاوت تبلیغات ایرانی و خارجی قسمت اول واسطه های پول دوست! http://alijah.mihanblog.com/post/70 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: WIranian, Tahoma, Arial; font-weight: normal; line-height: 28px; color: rgb(119, 119, 119); margin: 0px 0px 8px; font-size: 22px; text-transform: capitalize;">تفاوت تبلیغات ایرانی و خارجی از منظر جامعه شناسی ایرانی</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;">مقدمه ای بر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">تفاوت تبلیغات ایرانی و خارجی : &nbsp;</span>بسیاری از نزدیکان و حتی دانشپذیران عزیزی که در دوره های مختلف در خدمتشان هستم، از من خرده می گیرند، که شما تبلیغات ایرانی را یکسره نقد &nbsp;و گاهی تخریب می کنی و تبلیغات خارجی را ستایش می کنی و این روش صحیح نیست. همیشه این دوستان به من توصیه می کنند که از زاویه و منظر بهتری به تبلیغات ایرانی نگاه کنم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;">اما واقعیت این است که هرقدر که سعی کردم با استفاده از عینک خوش بینی که این عزیزان، همکاران و گاهی کاربران&nbsp;<a href="http://alijah.work/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/" title="کانال تبلیغات و مدیریت برند" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(91, 144, 191); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out, opacity 0.2s ease-in-out; outline: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial;">کانال تبلیغات و مدیریت برند</a>، برایم تجویز کردند، تا عرصه های زیباتری از تبلیغات ایرانی، ببینم، اما توفیقی زیادی نداشتم. از دید من برخی مسائل در صنعت تبلیغات ایران نهادینه شده است که باعث فاصله زیاد ما با کشورهای مترقی شده است و اساس&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;">تفاوت تبلیغات ایرانی و خارجی&nbsp;</em>( کشورهای توسعه یافته )&nbsp;در همین موضوعات است که در چهار نوشته جداگانه به آن خواهم پرداخت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">واسطه گری و رانت<br style="box-sizing: border-box;"></span>لابی گری و دلالی مساله ای است که به صورت افراطی دامنگیر صنعت تبلیغات ایران شده است و در پروژه های بزرگ به جز برخی استثنائات، این دلالان هستند که شرکت تبلیغاتی را انتخاب می کنند. همانطور که در&nbsp;<a href="http://alijah.work/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-1/alijah.work/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C" title="نوشته ای دیگر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(91, 144, 191); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out, opacity 0.2s ease-in-out; outline: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial;">نوشته ای دیگر</a>&nbsp;نیز به این مساله اشاره کردم، گاهی دلالان پا را از تعیین شرکت تبلیغاتی مجری پروژه فراتر می گذارند و&nbsp; خودشان به صورت آشکار یا پنهان در مصدر انجام یک پروژه تبلیغاتی می نشینند و برای آن پروژه تبلیغاتی نقشه راه و برنامه اجرایی تدوین می کنند. این واسطه از آنجا که تنها به سود خودشان فکر می کنند، با هزینه کردن بودجه تبلیغاتی در جاهایی که سود بیشتری برای خودشان دارد، فاجعه به بار می آورند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;">حتی این رویکرد مخرب به حدی گستاخانه توسط این واسطه ها اجرا می شود که آنها نگرانی در تفاوت های میان تبلیغات فاجعه باری که خودشان درست می کنند با تبلیغاتی که در گذشته از یک کانال نسبتا درست و مطلوب تولید شده است ندارند.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 16px; border-width: 3px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(238, 238, 238); line-height: 26px; color: rgb(45, 45, 45);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;">اگر تبلیغات یک شرکت در سال یا فصل جدید به ناگاه دچار افت شدید کیفیت شد، احتمالا پای یک واسطه یا یک مدیر جدید همه چیز دان،درمیان است!</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;">این واسطه ها که متاسفانه حتی در ساختار داخلی شرکت ها و سازمان های سفارش دهنده تبلیغات مثل بخش تبلیغات، روابط عمومی یا بازاریابی و گاهی تدارکات حضور دارند، با انجام هر پروژه تبلیغاتی مخالفند، مگر اینکه از کانال آنها و از طریق افراد و شرکت های مورد تایید آنها انجام پذیرد و اثربخشی برنامه های تبلیغاتی آخرین چیزی است که به آن می اندیشند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;"><a href="http://alijah.work/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-1/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-02-24T15:59:15+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی آسیب شناسی تبلیغات در ایران – قسمت دهم – شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها- بخش نخست http://alijah.mihanblog.com/post/69 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.jpg" alt=""> <div><br></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: WIranian, Tahoma, Arial; font-weight: normal; line-height: 28px; color: rgb(119, 119, 119); margin: 0px 0px 8px; font-size: 22px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: border-box;">شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، رسانه های دوست داشتنی که خیلی سریع آزاردهنده شدند!</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;">در ادامه سلسله مطالب&nbsp;<a href="http://alijah.work/?s=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="آسیب شناسی تبلیغات" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(91, 144, 191); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out, opacity 0.2s ease-in-out; outline: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial;">آسیب شناسی تبلیغات</a>، در این نوشته نگاهی اجمالی به مبحث بازاریابی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها خواهم داشت. بر هیچکس پوشیده نیست که چند سالی است که شبکه ها – یا به صورت دقیق تر رسانه های اجتماعی- به یکی از ابزارهای مهم بازاریابان تبدیل شده است و اخیرا هم پیام رسان ها هم در کنار سایر ابزارهای تبلیغاتی نقش پررنگی پیدا کرده اند. البته در ایران به خاطر برخی مسائلِ رسانه های سنتی، مثل قیمت گذاری غیر معقول، اجرای های ضعیف و انحصارطلبی، جایگاه این دو ابزار دیجیتالی شاید بیشتر از سایر کشورها هم باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(45, 45, 45); font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;"><a href="http://alijah.work/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p></div> text/html 2017-02-09T15:16:51+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی آیا بازاریابی چریکی ( پارتیزانی ) برای کسب و کار شما مناسب است؟ http://alijah.mihanblog.com/post/68 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/Small.jpg" alt="" width="440" height="265" data-mce-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/Small.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">مقدمه ای بر بازاریابی و بازاریابی چریکی</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بازاریابی عرصه ای چنان گسترده است که شاید مشخص کردن مرزهای آن بسیار دشوار باشد. برخی از مردم تصور می کنند که بازاریابی، همان فروش است. (تفاوت فروش و بازاریابی را از&nbsp;<a title="اینجا " href="http://alijah.work/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/" data-mce-href="http://alijah.work/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/" style="font-size: 9pt;">اینجا&nbsp;</a>مطالعه بفرمایید.) بخشی از این باور درست است زیرا نهایتا یکی از اهداف بازاریابی افزایش میزان فروش سازمان است. اما بازاریابی گستره ای بیش از فروش دارد.( تعاریف بازاریابی را نیز از این&nbsp;<a title="لینک " href="http://alijah.work/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/" data-mce-href="http://alijah.work/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/" style="font-size: 9pt;">لینک&nbsp;</a>مطالعه کنید.) بازاریابی استراتژی جلب توجه مشتریان بازار هدف است. همچنین علاوه بر مساله فروش، یکی دیگر از عرضه هایی که برنامه های بازاریابی به آن توجه دارد، تبلیغات موثر است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">زمانی که ما از تبلیغات صحبت می کن یم، آنچه در ذهن متبلور می شود، کمپین های تبلیغاتی است که کالاهایشان را بوسیله رسانه های جمعی شبیه تلویزیون و رادیو معرفی کنند. یا بیل بردهایی که سطح شهر قرار دارند. این ذهنیت درست است اما این شیوه تبلیغات در مقیاس بزرگ است که توسط برندهای مطرح اجرا می شود. اما اشکال دیگری از تبلیغات وجود دارد که چنین تعهد و هزینه بالایی را دربر نخواهد داشت.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در مورد مطرح کردن خود محصول به عنوان ابزار تبلیغاتی ( سبکی از تبلیغات پارتیزانی) چیزی شنیده اید؟ این فقط یک مثال از شیوه های متفاوت استراتژی بازاریابی است که می تواند بسیار اثربخش باشد به شرطی که متاسب با آمیخته بازایابی بدرستی بکار گرفته شود. این مساله می تواند همراه با خلاقیت باشد که ما از آن با عنوان بازاریابی چریکی یاد می کنیم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" data-mce-href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="font-size: 9pt;">علیجاه شهربانویی</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">ادامه مطلب&nbsp;<a data-mce-href="http://alijah.work/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C/" href="http://alijah.work/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C/" target="_blank" style="font-size: 9pt;">بازاریابی چریکی</a></p> text/html 2017-02-03T13:25:44+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی ورود به بازار با رویکرد روابط عمومی برای معرفی یک برند جدید http://alijah.mihanblog.com/post/67 <div><br></div><div><div class="post-thumb" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(45, 45, 45);"><div class="post-type-icon" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 375px; bottom: -25px; margin-left: -25px; z-index: 21;"><span class="icon-pencil" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; font-family: icomoon; speak: none; line-height: 50px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: center; border-radius: 50%; display: inline-block; height: 50px; width: 50px; color: rgb(102, 102, 102);"></span></div><a title="Permanent Link to ورود به بازار با رویکرد روابط عمومی برای معرفی یک برند جدید" href="http://alijah.work/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-2/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(71, 194, 220); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in-out, opacity 0.2s ease-in-out; outline: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial; outline-offset: -2px;"><img width="770" height="513" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/01.jpg" class="attachment-post-thumbnails size-post-thumbnails wp-post-image" alt="روابط عمومی" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/01.jpg 770w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/01-300x200.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/01-768x512.jpg 768w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/02/01-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 750px;"></a></div><div class="content-area" style="box-sizing: border-box; padding: 30px 40px 0px; color: rgb(45, 45, 45);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;">شش مرحله برای معرفی یک نام تجاری جدید با رویکرد روابط عمومی در گذشته، تقریبا تمام برندهای جدید با یک کمپین پرهزینه تبلیغاتی معرفی می شدند. در محیط رسانه های امروز، این شیوه دیگر ایده ی خوبی نیست. تبلیغات گران و بدون اعتبار است، بویژه زمانی که برای یک برند جدید بکاربرده شود. به همین دلیل است که بسیاری از موفق ترین برندهای تجاری جدید با اطلاع رسانی و روابط عمومی معرفی می شوند. برندهایی مثل گوگل، فیس بوک، اسنپ…</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important; font-family: IRANSans !important;"><a href="http://alijah.work/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p></div></div> text/html 2017-01-15T16:19:39+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی جان لوییس پذیرفت که تبلیغاتش پیشگامانه نیست! http://alijah.mihanblog.com/post/66 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><img width="575" height="323" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="تبلیغ و مسائل مربوط به آن را مطالعه بفرمایید.جان لوییس" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1-300x169.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1-30x17.jpg 30w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1-300x169.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/small-1-30x17.jpg 30w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">جان لوییس پذیرفت که تبلیغاتش پیشگامانه نیست!</span>&nbsp;|با وجود&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">هیجان زده</span>&nbsp;بودن نسبت به عملکرد تبلیغات Buster the Boxer Christmas در این سال، John Lewis &nbsp;اذعان کرد که تبلیغات عید آنها دیگر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">پیشگامانه</span>&nbsp;نیست و می­تواند رویکردش به تبلیغات را در سال ۲۰۱۷ تغییر دهد…<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a>&nbsp;<a href="http://alijah.work/%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c%d8%b3/#more-2661" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-01-11T17:01:12+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی مد من قسمت بیست و سوم، ادغام انگلیسی بخش دوم http://alijah.mihanblog.com/post/65 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><img width="575" height="288" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="سریال مد من" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card-300x150.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card-30x15.jpg 30w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card-300x150.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/Mad-men-title-card-30x15.jpg 30w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مد من</em>&nbsp;قسمت بیست و سوم، ادغام انگلیسی بخش دوم</span>&nbsp;| همانطور که در شماره پیشین اشاره شد، شرکت استرلینگ--کوپر در مسیر یک پیچ تند قرار گرفت. مرحله ای که گاهی از آن به عنوان یک نقطه عطف استراتژیک از آن یاد می شود. هرمان فیلیپس مرد سیاسِ شرکت استرلینگ کوپر برای کسب ارتقای شغلی، اسراری از شرکت را برای مدیران پونام، پاول، لاو انگلیسی فاش می کند تا از این راه آنها را ترغیب به خرید استرلینگ-کوپر نماید و در این راه خودش هم به پست ریاست برسد.<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a>&nbsp;<a href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85/#more-2653" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ادامه مطلب</a></p> text/html 2017-01-10T08:24:08+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی کدام استراتژی بازاریابی ؟ رقیب گرایی یا مشتری مداری؟ http://alijah.mihanblog.com/post/64 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80);"><img width="575" height="359" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="آل ریز نگاه متفاوتی در استراتژی بازاریابی دارد" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries-300x187.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries-30x19.jpg 30w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries-300x187.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2017/01/al-ries-30x19.jpg 30w" style="text-align: right; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"></p><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim">مقدمه : گاهی شرکت ها تمام سعی و تلاش خود را در&nbsp;<em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">استراتژی بازاریابی</em>&nbsp;، بر آنچه مشتریان می خواهند متمرکز می کنند،&nbsp; بدون آنکه به رقیب گرایی توجه کنند و زمانی آنها تنها راه پیروزی نام تجاریشان را در نبرد بر قیمت کمتر تعریف می کنند. از دیدگاه آقای آل ریز متفکر بزرگ بازاریابی و برندسازی شاید این راه حل ها توفیقاتی را حاصل کند اما این روش ها نمی تواند راه حل مناسبی برای رهبری در بازار باشد. آقای ریز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">متفاوت بودن و رصد رقبا ( یا همان رقیب گرایی )</span>&nbsp;را راه حلی برای تسلط بر بازار می داند. مقاله ای از او را در این زمینه مطالعه بفرمایید.</font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;"><font face="Mihan-Nassim"><div style="text-align: right;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/مدارج/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;مشاور بازاریابی و تبلیغات، مدیر عامل آژانس تبلیغاتی</span><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;</span><a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;"><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(80, 80, 80);">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار</span><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;</span><a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/استاد-علیجاه-شهربانوئی/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;</span><a href="http://alijah.work/رقیب-گرایی/#more-2643" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ادامه مطلب&nbsp;</a></div></div></font></div><p></p> text/html 2017-01-02T13:18:56+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی روابط عمومی سلاح موثر ادوبی (Adobe) در بازار شلوغ عکس علیجاه شهربانویی http://alijah.mihanblog.com/post/63 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><img width="575" height="408" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="روابط عمومی سلاح موثر ادوبی در بازار شلوغ عکس" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee-300x213.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee-30x21.jpg 30w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee-300x213.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/adobe-adobe-stock-adobe-stock-apparel-promo-direct-marketing-pr-390397-preview-adeevee-30x21.jpg 30w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">روابط عمومی سلاح موثر ادوبی در بازار شلوغ عکس<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span>آژانس های تبلیغاتی بویژه از نوع ایرانی آن میزان اثرگذاری تبلیغات را از مشتریانشان پنهان می کنند. آقای مارکس ساترلند، اندیشمند نام دار حوزه بازاریابی، آژانس های تبلیغاتی را به ساحرانی تشبیه می کند، که به خاطر از دست ندادن مشتریان، سعی می کنند کمتر راجع به تاثیر تبلیغات سخن بگویند. آری بدرستی عصر طلایی تبلیغات به شیوه &nbsp;USP ( برای مطالعه این رویکرد&nbsp;<a href="http://alijah.work/%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2/" title="مقاله بوجود آورنده آن" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">مقاله بوجود آورنده آن</a>&nbsp;را مطالعه کنید.) به پایان رسیده است. شلوغی و تعدد تبلیغات، دلزدگی مخاطبان رسانه ها از تبلیغات و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">از همه مهمتر عدم اعتبار تبلیغات</span>، باعث کاهش اثربخشی تبلیغات شده است.<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">آقای آل ریز یکی از متفکرین حوزه بازاریابی که اساس جایگاه یابی ( Positioning ) را در دهه ۸۰ میلادی بنا نهاد، چاره را در استفاده از ابزار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روابط عمومی</em></span>&nbsp;می داند. باهم نگاهی می کنیم که برنامه روابط عمومی دیجیتال شرکت ادوبی برای جایگاه یابی&nbsp;<a href="https://helpx.adobe.com/stock/faq.html" title="عکس های آماده" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">عکس های آماده</a>&nbsp;این شرکت.<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;&nbsp;مشاور بازاریابی و تبلیغات، مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a>&nbsp;<a href="http://alijah.work/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-1/#more-2659" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ادامه مطلب&nbsp;<span class="meta-nav" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">→</span></a></p> text/html 2017-01-02T13:06:18+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی مقایسه تبلیغات مناسبتی ایرانی و آنطرف آبی! علیجاه شهربانویی http://alijah.mihanblog.com/post/62 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><img width="760" height="496" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/stihlchristmas.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/stihlchristmas.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="تحلیل تبلیغات مناسبتی | نویسنده علیجاه شهربانویی مدرس ، مشاور و تحلیل گر بازاریابی و تبلیغات" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/stihlchristmas.jpg 760w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/stihlchristmas-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/stihlchristmas.jpg 760w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/stihlchristmas-300x196.jpg 300w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif; text-align: right;">چند وقتی است که با قدرتمندتر شدن رسانه های اجتماعی در کشور، برندهای مختلف به ایام ویژه سال واکنش بیشتری نشان می دهند و سعی می کنند با خلق تبلیغات مناسبتی ، نام خود را بیش از پیش در ذهن مخاطب یادآوری کنند و خود را حساس به ایام ویژه نشان دهند.در این مطلب به بررسی این تبلیغات و مقایسه آن با تبلیغات مناسبتی کشورهای توسعه یافته خواهیم پرداخت.<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><a href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" title="علیجاه شهربانویی" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;&nbsp;مشاور بازاریابی و تبلیغات، مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a href="http://sandesign.ir/" title="سان" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" title="بن ژیوار" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><a href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" title=" " target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;"></a><a href="http://alijah.work/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa%db%8c/#more-2570" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ادامه مطلب&nbsp;<span class="meta-nav" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">→</span></a></span></p> text/html 2017-01-02T12:54:24+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی موسیقی تاثیرگذارترین ابزار شما در بازاریابی | علیجاه شهربانویی http://alijah.mihanblog.com/post/61 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><img width="575" height="431" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/coca-cola-Teen_wallpaper_1600x1200_en_US-primary-GDMP_230275-Revision-1.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/coca-cola-Teen_wallpaper_1600x1200_en_US-primary-GDMP_230275-Revision-1.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="موسیقی تاثیر گذار در تبلیغات | نویسنده علیجاه شهربانویی مشاور و مدرس تبلیغات و بازاریابی" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/coca-cola-Teen_wallpaper_1600x1200_en_US-primary-GDMP_230275-Revision-1.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/coca-cola-Teen_wallpaper_1600x1200_en_US-primary-GDMP_230275-Revision-1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/coca-cola-Teen_wallpaper_1600x1200_en_US-primary-GDMP_230275-Revision-1.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/coca-cola-Teen_wallpaper_1600x1200_en_US-primary-GDMP_230275-Revision-1-300x225.jpg 300w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موسیقی</em>&nbsp;: جزئی جادویی که تبلیغات تلویزیونی شما را اثربخش تر می کند.</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">آیا شما آخرین قسمت از سریال&nbsp;<a href="http://alijah.work/?s=%D9%85%D8%AF+%D9%85%D9%86" title="مد من" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">مد من</a>&nbsp;بویژه بخش پایانی آن را تماشا کرده اید؟ به محض شنیدن اولین نت های موسیقی من تبلیغات تلویزیونی با نام ” هیل تاپ” (Hilltopp) را به یاد آوردم. آخرین باری که من این موسیقی را شنیدم به حدود ۴۰ سال پیش باز می گردد. این ذات موسیقی است که اثری عمیق در ذهن می گذارد و شما نمی توانید آنرا فراموش کنید. ( مثل نت های نخست سمفونی پنجم بتهوون )<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;"></a><a href="http://alijah.work/%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa/#more-2523" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ادامه مطلب&nbsp;<span class="meta-nav" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">→</span></a></span></p> text/html 2017-01-02T04:32:44+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی کمپین تبلیغاتی به بیانی ساده! قسمت دوم و پایانی http://alijah.mihanblog.com/post/60 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><img width="575" height="381" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="کمپین تبلیغاتی قسمت دوم نویسنده علیجاه شهربانویی مدرس ، مشاور و تحلیل گر تبلیغات ، بازاریابی و مدیریت برند" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small-300x199.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small-30x20.jpg 30w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small-300x199.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/small-30x20.jpg 30w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;">در&nbsp;<a href="http://alijah.work/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1/" title="نوشته قبلی" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">نوشته قبلی</a>&nbsp;درباره گام های موثر در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">طراحی کمپین های تبلیغاتی</em></span>&nbsp;مواردی از قبیل مطالعه اسناد بالادستی مشتری،&nbsp; تعیین اهداف تبلیغاتی، بررسی چرخه عمر محصول و بازارهدف مواردی را اشاره کردم. در این قسمت نیز علاوه بر شمردن توصیه های دیگر در زمینه طراحی و تدوین کمپین تبلیغاتی، یک کمپین اثربخش را با هم مرور خواهیم کرد.<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;&nbsp;مشاور بازاریابی و تبلیغات، مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a>&nbsp;<a href="http://alijah.work/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-2/#more-2639" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ادامه مطلب&nbsp;<span class="meta-nav" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">→</span></a></p> text/html 2017-01-02T04:14:04+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی کمپین تبلیغاتی با بیانی ساده قسمت اول http://alijah.mihanblog.com/post/59 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><img width="575" height="407" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11.jpg" data-lazy-type="image" data-lazy-src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11.jpg" class="lazy attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy-loaded" alt="اصول نگارش کمپین های تبلیغاتی نویسنده علیجاه شهربانویی مشاور ، مدرس و تحلیل گر تبلیغات و بازاریابی" data-lazy-srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11-300x212.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11-30x21.jpg 30w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11-300x212.jpg 300w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/11-30x21.jpg 30w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;">با آنکه بیشتر تبلیغاتچی ها و آژانس های معتبر تبلیغاتی با اصول نوشتن یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">کمپین تبلیغاتی&nbsp;</em></span>آشنا هستند و از آن برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی استفاده می کنند، اما شاید برای برخی افراد تازه کار در این حرفه و یا مشتریان صنعت تبلیغات آشنایی با اصول کمپین نویسی خالی از لطف نباشد.در این نوشته با هم مروری خواهیم داشت به اصول نگارش کمپین های تبلیغاتی.<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;&nbsp;مشاور بازاریابی و تبلیغات، مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><a title="بن ژیوار" href="https://bonzhivarbs.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a></span><br><a href="http://alijah.work/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1/#more-2612" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2016-10-19T05:52:39+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی بررسی شیوه محاسبه ارزش برند | علیجاه شهربانویی http://alijah.mihanblog.com/post/58 <font face="Mihan-Nassim"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">بررسی شیوه محاسبه ارزش برند</span></em><span style="color: rgb(80, 80, 80); font-size: 18px;">&nbsp;| شاید به جرات بتوان گفت یکی از دغدغه های اصلی امروزی صاحبان و دست اندرکاران&nbsp; حوزه برند در کشورمان، نحوه محاسبه ارزش برند می باشد. محاسبه ارزش برند یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر و پس از ورود مباحث مربوط به برند و برندسازی مورد توجه خیل عظیمی از متخصصین این حوزه قرار گرفته است. در این زمینه مطلبی آماده کرده ام که امیدوارم مورد توجه علاقمندان قرار گیرد…</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a title="بن ژیوار" href="http://bonzhivarbs.com/tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a></span><span id="more-2289" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"></span><span id="more-2323" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"></span><span id="more-2341" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"></span><span id="more-2377" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"></span><span id="more-2407" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80);"></span><span style="color: rgb(80, 80, 80); font-size: 18px;">&nbsp;</span><a href="http://alijah.work/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/#more-2415" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; font-size: 18px; display: inline-block;">ادامه مطلب</a></font> text/html 2016-10-03T14:04:56+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی ثبت نام در مدرسه مدیریت و دوره های ام بی ای و دی بی ای http://alijah.mihanblog.com/post/57 <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 102, 0);">دوست گرامی سلام.</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="color: rgb(80, 80, 80);">از طریق این وب سایت، برای شما شرایطی فراهم شده است تا در یکی از بهترین مدارس کسب و کار ایران –&nbsp;</span><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">مدرسه کسب و کار بن ژیوار</span></em><span style="color: rgb(80, 80, 80);">– به تجربیات و اندوخته های علمی خود جهت داده و تحصیلات خود را در دوره های ام بی ای&nbsp; ( MBA ) یا دی بی ای ( DBA ) ادامه دهید و در پایان مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور که زیر نظر سازمان&nbsp;</span><a href="http://www.ilo.org/" title="ILO" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ILO</a><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;است دریافت نمایید.</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%; color: rgb(80, 80, 80);">چرا از این طریق ثبت نام کنم؟</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="color: rgb(80, 80, 80);">با تفاهم انجام شده با مدیران مدرسه کسب و کار بن ژیوار و دریافت نظر مساعد ایشان، با ثبت نام از طریق وب سایت ا</span><a href="https://goo.gl/F2xOBF" title="ستاد علیجاه شهربانویی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">ستاد علیجاه شهربانویی</a><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 102, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;">تخفیف ویژه ای</span></span><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;به شما تعلق خواهد گرفت.</span><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 102, 0);">لطفا پس از ثبت نام از طریق فرم زیر، کد پیگیری خود را یادداشت نموده یا در جایی ذخیره نمایید.</span><span style="color: rgb(80, 80, 80);">&nbsp;بزودی از مدرسه کسب و کار بن ژیوار با شما تماس گرفته خواهد شد تا ضمن دعوت از شما&nbsp; برای حضور در جلسه معارفه و آشنایی بیشتر با مدرسه کسب و کار بن ژیوار ، ثبت نام خود را نهایی کنید.</span></font> <div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" style="color: rgb(80, 80, 80);">برای ثبت نام و دریافت کد رهگیری لطفا&nbsp;</font></font><a href="http://alijah.work/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/" target="" title=""><font size="3" color="#ff0000"><b>اینجا&nbsp;</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2" style="color: rgb(80, 80, 80);">کلیک کنید.</font></font></div> text/html 2016-08-09T16:18:22+01:00 alijah.mihanblog.com علیجاه شهربانویی مد من ، قسمت شانزدهم | دیوانگان جوان http://alijah.mihanblog.com/post/56 <div class="entry-thumbnail clearfix" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; position: relative; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3"><img width="575" height="288" src="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/08/Mad-men-title-card.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="سریال مد من قسمت شانزدهم | نویسنده علیجاه شهربانویی" srcset="http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/08/Mad-men-title-card.jpg 575w, http://alijah.work/wp-content/uploads/2016/08/Mad-men-title-card-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" style="border: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px 0px 20px;"></font></span></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2em; max-width: 100%; color: rgb(80, 80, 80); font-family: Yekan, sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; max-width: 100%;" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مد من</em>&nbsp;، قسمت شانزدهم | دیوانگان جوان<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></span>از این نوشته&nbsp;به بررسی و نقد فصل دوم سریال مد من می پردازم. این فصل از سریال مد من برای اولین بار در ۲۷ جولای تا ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۸ در ۱۳ قسمتِ&nbsp; حدودا ۴۷ دقیقه ای در روزهای یکشنبه ساعت ۱۰ شب از شبکه AMC در ایالات متحده پخش شد. این فصل از سریال مد من ، اتفاقات مربوط به سال ۱۹۶۲ را از ماه فوریه تا اکتبر به نمایش می گذارد.</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; max-width: 100%;" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; max-width: 100%;"><a title="علیجاه شهربانویی" href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">علیجاه شهربانویی</a>&nbsp;مدیر عامل آژانس تبلیغاتی&nbsp;<a title="سان" href="http://sandesign.ir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">سان</a><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">عضو هیات علمی و مدرس دپارتمان تبلیغات مدرسه کسب و کار&nbsp;<a title="بن ژیوار" href="http://bonzhivarbs.com/tag/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: none; max-width: 100%; display: inline-block;">بن ژیوار</a></span>&nbsp;<a href="http://alijah.work/%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#more-2289" class="more-link" title="ادامه مطلب →" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); max-width: 100%; display: inline-block; outline: 0px;">ادامه مطلب</a></span></font></p>